วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.พร้อมด้วยกรรมการ พื้นที่สังกัด สรจ.ธนบุรี ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนของแขวง สรจ.ธนบุรี ประเด็นการพิจารณาปูนบำเหน็จประจำปี และร่วมรับฟังข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาของสมาชิกที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบของเขตแขวงธนบุรี

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *