วันที่ 13 มิถุนายน 2567 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท. เข้าร่วมกับสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย (สสรท) และ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ในกิจกรรม “หยุดทุนสามานย์ ราคาพลังงานที่เป็นธรรม ” ณ หน้ากระทรวงพลังงาน จตุจักร กทม. เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลลดค่าพลังงานรวมถึงให้กำลังใจกับ นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ต่อประเด็นการแก้ปัญหาเรื่องพลังงานเพื่อประโยชน์ของประชาชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *