Category: ข่าวกิจกรรม

สร.รฟท.เข้าร่วมกับคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทยและสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ติดตามข้อเรียกร้องกับประกันสังคม

          22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น ณ สำนักงานประกันสังคม  สร.รฟท.เข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และสมานฉันท์แรงงานไทย ติดตามข้อเรียกร้อง ที่ยื่นมาหลายปี โดย มี 2…

สรุปแล้วมติการประชุมใหญ่เอกฉันท์ เดินหน้า คัดค้าน!!! ร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง และ นโยบาย PPP สายสีแดง

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๔ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย

NO…!!! PPP หวั่น!!! ส่งผลกระทบประชาชน ซ้ำรอยค่ารถไฟฟ้าแพง เอื้อประโยชน์เอกชน

ผู้นำ 2 สหภาพแรงงาน…. เร่งประชุมด่วน !!! คัดค้านนโยบาย PPP หวั่น!!! ส่งผลกระทบประชาชน ซ้ำรอยค่ารถไฟฟ้าแพง เอื้อประโยชน์เอกชน ภาพการประชุมร่วม 2 สหภาพแรงงาน ระหว่าง สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) กับ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.)…

สร.รฟท.ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินบริเวณเขากระโดง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

               27 มกราคม 2565 กรรมการบริหาร สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ  สราญวงศ์ รักษาการประธาน สร.รฟท.ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดินขอร้องเรียนให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อรักษาผลประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย        …

สร.รฟท.เข้าร่วมกับ สรส.และ คสรท.เรียกร้องรัฐบาลปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 492 บาทเท่ากันทั่วประเทศ

            วันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรึฐบาล สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯเข้าร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เรียกร้องให้รัฐบาลขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 492…

สหภาพรถไฟฯ ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินบริเวณเขากระโดง

                     17 มกราคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ตึกบัญชาการรถไฟฯ สหภาพรถไฟฯ เข้าติดตามความคืบหน้าตามที่เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีที่ดินบริเวณเขากระโดงดังต่อไปนี้…

สร.รฟท.ค้านการปิดหัวลำโพง

      วันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯนำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพฯ เข้าพบรัฐมนตรีคมนาคมยื่นหนังสื่อให้ทบทวนนโยบายการปิดสถานีรถไฟกรุงเทพ(หัวลำโพง) เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ได้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและภาพลักษณ์ของการรถไฟฯ โดยมีนายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับเรื่อง…

ผู้แทน สร.รฟท.เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีแห่หลวงพ่อนาคปรกและโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานหลวงพ่อนาคปรก มักกะสัน

30 ธ.ค.63 คณะกรรมการ สร.รฟท. นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพฯเข้าร่วมงานทำบุญประเพณีแห่หลวงพ่อนาคปรกและโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานหลวงพ่อนาคปรก มักกะสัน โดยมีนายนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงาน