Category: ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาแก่งคอย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาแก่งคอย ชุดที่ 8 ( 2567 – 2570 ) ทั้งนี้มีผู้เข้าสมัครจำนวน 13 ท่าน จึงเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 02 – 16 พฤษภาคม 2567 และ เปิดหีบนับคะแนนเลือกตั้ง…

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ร่วมเข้าประชุมรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขานครราชสีมา

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ พร้อมด้วยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขานครราชสีมา ชุดที่ 8 ( 2567 – 2570 ) ทั้งนี้มีผู้สมัครจำนวน 10 ท่าน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผู้สมัครทั้ง 10 ท่าน…

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.ร่วมประชุมรับรองกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาอุบลราชธานี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธานสหภาพฯ พร้อมด้วยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ที่ปรึกษา สร.รฟท.เข้าร่วมประชุมและรับรองคณะกรรมการบริหาร สร.รฟท.สาขาอุบลราชธานี ชุดที่ 8 ( 2567 – 2570 ) ทั้งนี้มีผู้สมัครจำนวน 10 ท่าน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองผู้สมัครทั้ง 10 ท่าน…

คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. เข้าพบอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ขอทราบผลสรุปความคิดเห็น และ วิเคราะห์ผลกระทบ ของการจัดตั้ง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ( สร.รฟท. ) นำโดย นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท. และ คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. เข้าพบ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ที่ อาคาร ณ ถลาง ชั้นที่ 5 เลขที่ 514/1 ถ. หลานหลวง แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต…

สร.รฟท.ร่วมสนับสนุนปรับค่าจ้างเท่ากันทั้งประเทศ

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย ( สร.รฟท. ) นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท. เข้าร่วมกับ สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ( สรส. ) และ สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย ( สสรท. ) สนับสนุนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท เท่ากันทั่วประเทศ หลักการและเหตุผลในการปรับปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท…

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยภูมิภาคสาขาฯได้เข้าร่วมงานวันกรรมกรสากล

1 พฤษภาคม 2567 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยส่วนกลางเข้าร่วมงานวันกรรมกรสากล จัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดงาน มีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมงานอย่างคับคั้ง ภายใต้คำขวัญ “สามัคคีกรรมกร ต้านทุนนิยมครอบโลก สร้างสังคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน” ขบวนเดินรณรงค์เริ่มจาก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล ในงานมีการขึ้นเวทีปราศรัยของผู้นำแรงงานแต่ละองค์กรเพื่อสะท้อนปัญหาแต่ละองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลภายใต้ระบบทุนนิยม ตลอดถึงการปราศรัยให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนที่สัญจรไปมาให้ทราบถึงความเป็นมาของวันกรรมกรสากล มีการแสดงการล้อเลียนเสียดสีการเมือง และยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลโดยมีผู้แทนรัฐบาลมารับข้อเรียกร้อง ในส่วน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทยภูมิภาคสาขาฯได้เข้าร่วมงานวันกรรมกรสากลเช่นกันจัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในจังหวัดที่มีการจัดตั้งสาขาของ สรส. มีด้วยกันจำนวน 4 สาขา…

สหภาพแรงงานรถไฟฯร่วมงาน “วันกรรมกรสากล MAY DAY 2024”

1 พฤษภาคม 2567 สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย นำโดย นายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.เข้าร่วมงานวันกรรมกรสากล จัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ร่วมกับ สมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทย ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดงาน มีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมงานอย่างคับคั้ง ภายใต้คำขวัญ “สามัคคีกรรมกร ต้านทุนนิยมครอบโลก สร้างสังคมใหม่ ประชาธิปไตยประชาชน ขบวนเดินรณรงค์เริ่มจาก อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาล บรรยากาศในปีนี้มีอุณหภูมิที่ร้อนอบอ้าวมาก แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับกรรมกรผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมในงานมีการขึ้นเวทีปราศรัยของผู้นำแรงงานแต่ละองค์กรเพื่อสะท้อนปัญหาแต่ละองค์กรที่ได้รับผลกระทบจากรัฐบาลภายใต้ระบบทุนนิยม ตลอดถึงการปราศรัยให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานและประชาชนที่สัญจรไปมาให้ทราบถึงความเป็นมาของวันกรรมกรสากล มีการแสดงการล้อเลียนเสียดสีการเมือง และยื่นข้อเรียกร้องให้กับรัฐบาลโดยมีผู้แทนรัฐบาลมารับข้อเรียกร้อง ข้อเสนอวันกรรมกรสากล ปี…

๒๕๖๗ ผู้แทน สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.ร่วมกับ นายสมพร บุญนวล รองวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลด้านลากเลื่อน (ญกล.) ได้ลงพื้นที่โรงซ่อม Daily

๒๙ เมษายน ๒๕๖๗ ผู้แทน สร.รฟท.นำโดยนายสราวุธ สราญวงศ์ ประธาน สร.รฟท.ร่วมกับ นายสมพร บุญนวล รองวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลด้านลากเลื่อน (ญกล.) ได้ลงพื้นที่โรงซ่อม Daily สถานีกลางบางซื่อ เพื่อพบกับผู้ปฏิบัติงานรับฟังปัญหาต่างๆจากผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งสืบเนื่องจาก ญกล.ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประชุมเรื่องการทำความสะอาดโรงซ่อม Daily เมื่อวันที่ ๒๓ เมษยน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา ผลสรุปการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะมีการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาโรงซ่อม Daily โดยเร่งด่วน ตั้งคณะทำงานประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยมีรองวิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลด้านลากเลื่อน (ญกล.)เป็นประธานฯ มีความคืบหน้าประการใด…

สร.รฟท.เข้าร่วมกับสมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) สพ.รฟ. ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลพร้อมมีเสนอการแก้ไขปัญหากับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

เมื่อวันที๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ สร.รฟท.เข้าร่วมกับสมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) สพ.รฟ. ยื่นหนังสือต่อรัฐบาลพร้อมมีเสนอการแก้ไขปัญหากับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โดยความเห็นของสมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) มีดังนี้ ๑. ขอให้ยกเลิกสัญญาสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เนื่องจาก ผิดสัญญาร่วมลงทุน ดังนี้ ๑.๑ เอกชนคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามที่คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย (บอร์ด รฟท.) เห็นชอบลงนามใน MOU กับ เอเชีย เอรา วัน (ซี.พี.) ตกลงเลื่อนจ่ายค่าแอร์พอร์ตลิงก์ จาก…

รำลึกวีรชน 14 ตุลา

สหภาพรถไฟฯ ร่วม สดุดีวีรชน 14 ตุลาคม ภาพเหตุการณ์ “15 ตุลา 2516” นักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนยังคงยืนหยัดชุมนุมกันหนาแน่นที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย หากกล่าวถึงวันที่ “14 ตุลา” นั้น เชื่อแน่ว่าทุกคนคงมีความเข้าใจที่ตรงกัน ว่าวันนี้มีความสำคัญอย่างไร เพราะเป็นเหตุการณ์ปรากฏการณ์ทางการเมืองครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย เมื่อเดือนตุลาคม พุทธศักราช 2516 เยาวชนคนหนุ่มสาวที่เป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษา ได้ร่วมกับประชาชนจำนวนแสนเรียกร้องให้รัฐบาลคณาธิปไตย ถนอม-ประภาส-ณรงค์ ปลดปล่อยนิสิต นักศึกษา อาจารย์ และนักการเมือง 13 คนที่ถูกจับกุมฐานเรียกร้องรัฐธรรมนูญ แต่กลับถูกรัฐบาลตั้งข้อหาว่ากระทำการผิดกฎหมาย…