Category: ข่าวกิจกรรม

คณะกรรมการ สร.รฟท.เข้าร่วมงานทำบุญประเพณีแห่หลวงพ่อนาคปรก มักกะสัน

                30 ธ.ค.63 คณะกรรมการ สร.รฟท. นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน ประธานสหภาพฯเข้าร่วมงานทำบุญประเพณีแห่หลวงพ่อนาคปรกและโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ณ ลานหลวงพ่อนาคปรก มักกะสัน โดยมีนายนายนิรุฒ มณีพันธ์…

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ จัดสัมมนา ให้กับคณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฯ จัดสัมมนา เรื่อง “บทบาทและหน้าที่กรรมกับการต่อ สร.รฟท. ” ให้คณะกรรมการบริหาร สร.รฟท. ชุดที่ 7 (2563 – 2566 ) ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2563…

สหภาพรถไฟฯยื่นหนังสือถึงนายกฯเร่งรัดตั้งกรรมการสอบหาผู้กระท ำผิดท ำให้รัฐเสียหาย

        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) นำโดยนายสาวิทย์ แก้วหวาน รักษาการปรระธาน สร.รฟท. พร้อมด้วยสมาชิก และ…

ขอเชิญสมาชิก สร.รฟท. และครอบครัว เข้าร่วมยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในกรณีค่าเสียหายจากโครงการระบบการขนส่งทางรถไฟยกระดับในกรุงเทพมหานคร(โฮปเวลล์)

ร่ ว ม ป ก ป้ อ ง ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ป ระ…

7 ตุลา สร.รฟท.เข้าร่วมกิจกรรมวัน “Decent Work “

          ทุกๆวันที่ 7 ตุลาคมของทุกปี คือ วันที่เครือข่ายแรงงานทั่วโลกได้ออกมารณรงค์เพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทํางานของผู้ใช้แรงงานให้ดีขึ้น หรือที่เรียกว่า “World Day of Decent Work” คําว่า “Decent Work” หรือในภาษาไทยแปลว่า…

สรุปผลการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.)ชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566

สรุปผลการนับคะแนน การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย(สร.รฟท.) ชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566  

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566

                  30 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารฯชุดที่ 7 วาระปี 2563-2566…

สร.รฟท. ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี 2563

         20 กันยายน 2563 สร.รฟท. เข้าร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี 2563ซึ่งจัดโดย สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง ประชาชื่น เขตหลักสี่…